Thạch anh tinh thể trắng pha lê


tinh thể thạch anh trắng pha lê có độ trong suốt cao, mang nguồn năng lượng dương cực mạnh, đây là viên đá trấn trạch hiệu quả nhất trong các dòng đá phong thủyCòn hàng

tinh thể thạch anh trắng pha lê có độ trong suốt cao, mang nguồn năng lượng dương cực mạnh, đây là viên đá trấn trạch hiệu quả nhất trong các dòng đá phong thủy

Sản phẩm liên quan